Ochrona danych osobowych

Jedną z głównych specjalizacji Kancelarii są zagadnienia związane z ochroną danych osobowych. Kancelaria prowadzi w tym zakresie kompleksową obsługę prawną dla przedsiębiorców (osób fizycznych i prawnych), zakładów opieki zdrowotnej oraz instytucji państwowych, które przetwarzają dane osobowe.

Zakres usług Kancelarii obejmuje:

  • Audyt przetwarzania danych osobowych w siedzibie Klienta, polegający na analizie zgodności przetwarzania danych osobowych z Ustawą o ochronie danych osobowych oraz innych ustaw branżowych.
  • Sporządzenie raportu przetwarzania danych osobowych ze wskazaniem na uchybienia oraz sposoby ich naprawienia.
  • Sporządzenie wymaganej dokumentacji dotyczącej przetwarzania i ochrony danych osobowych, w szczególności: polityki bezpieczeństwa informacji, klauzule udzielania zgody na przetwarzanie danych osobowych, instrukcje zarządzania systemem informatycznym, upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, oświadczenia, ewidencje, uchwały, umowy powierzenia oraz szczegółowe opisy stosowanych zabezpieczeń, obszarów przetwarzania danych osobowych, przepływu danych osobowych i struktury posiadanych zbiorów.
  • Wdrożenie dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
  • stała obsługa prawna administratorów danych osobowych, pełnienie funkcji IODO.