Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Kancelaria świadczy fachową pomoc prawną w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, która obejmuje w szczególności:

  • kompleksowe doradztwo i obsługę prawną w zakresie prawa pracy,
  • przygotowywanie umów o pracę,
  • przygotowywanie opinii prawnych,
  • reprezentowanie pracodawców oraz pracowników w postępowaniu sądowych,
  • przygotowywanie umów o zakazie konkurencji i innych,
  • przygotowywanie i opiniowanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania,
  • przygotowanie odwołań od decyzji ZUS oraz reprezentacja w sądzie w sprawach: podlegania pod ubezpieczenia społeczne, zasiłków emerytury, renty,
  • przygotowanie odwołań oraz reprezentacja w sądzie w sprawach dotyczących orzekania o niepełnosprawności.