Prawo administracyjne

Kancelaria świadczy fachową pomoc prawną w zakresie prawa administracyjnego, która obejmuje w szczególności:

  • reprezentację przed sądami administracyjnymi oraz organami administracji publicznej,
  • zaskarżanie decyzji administracyjnych,
  • sporządzanie skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych oraz skarg kasacyjnych do NSA,
  • sporządzanie pism i wniosków w postępowaniu administracyjnym,
  • opinie prawne z zakresu prawa administracyjnego.
  • prowadzenie spraw wspólnot gruntowych.