Prawo cywilne

Kancelaria oferuje kompleksową pomoc prawną w dziedzinie szeroko pojętego prawa cywilnego, która obejmuje w szczególności:

 • kompleksowe doradztwo, sporządzanie opinii prawnych oraz pism procesowych,
 • udział w mediacji i postępowaniu pojednawczym,
 • reprezentowanie Klientów przed sądami wszystkich instancji,
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniu egzekucyjnym,
 • sporządzanie i opiniowanie umów z zakresu prawa cywilnego,
 • dochodzenie roszczeń z umów,
 • windykacja należności,
 • sprawy o zapłatę,
 • dochodzenie odszkodowań oraz zadośćuczynień (m.in. z tytułu wypadków komunikacyjnych i błędów w sztuce medycznej),
 • sprawy dotyczące nieruchomości (m.in. ochrona własności, zniesienie współwłasności, ochrona naruszonego posiadania, stwierdzenie zasiedzenia, uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem pranym, odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości)
 • sprawy dotyczące służebności gruntowej, osobistej oraz przesyłu,
 • sprawy z zakresu prawa spadkowego (m.in. stwierdzenie nabycia spadku, przyjęcie i odrzucenie spadku, zachowek, dział spadku)
 • sprawy z zakresu prawa konsumenta (dochodzenie roszczeń z gwarancji oraz niezgodności towaru z umową),
 • sprawy dotyczące ochrony dóbr osobistych,
 • sprawy dotyczące ubezwłasnowolnienia.