Prawo gospodarcze

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną w zakresie prawa gospodarczego, która obejmuje w szczególności:

  • reprezentowanie przedsiębiorców przed sądami wszystkich instancji w sprawach gospodarczych,
  • windykację należności,
  • zakładanie, rejestracja spółek, zmiany w KRS,
  • sporządzanie i opiniowanie projektów umów, aktów założycielskich i statutów spółek,
  • sporządzanie projektów uchwał,
  • sporządzanie umów cywilnoprawnych związanych z działalnością spółek,
  • prowadzenie spraw rejestrowych,
  • doradztwo i reprezentacja w zakresie zaskarżania uchwał organów spółek,
  • ochronę przed nieuczciwą konkurencją.