Prawo karne

Kancelaria udziela fachowej pomocy prawnej w zakresie prawa karnego, która obejmuje w szczególności:

  • obronę podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym,
  • reprezentowanie pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym,
  • obronę oskarżonego przed sądami wszystkich instancji,
  • reprezentowanie pokrzywdzonego przed sądami wszystkich instancji,
  • reprezentowanie oskarżycieli prywatnych w sprawach z oskarżenia prywatnego,
  • obronę obwinionych w sprawach o wykroczenia,
  • przygotowanie subsydiarnych i prywatnych aktów oskarżenia,
  • obronę w postępowaniu wykonawczym (sprawy o odroczenie wykonania kary, udzielenie przerwy w karze, warunkowe przedterminowe zwolnienie)
  • postępowanie w sprawach nieletnich.