Ochrona własności intelektualnej

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną w zakresie prawa własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Zakres usług Kancelarii obejmuje w szczególności:

  • kompleksowe doradztwo prawne w zakresie legalnego korzystania z praw autorskich oraz ochrony praw autorskich,
  • sporządzanie opinii prawnych dotyczących praw autorskich,
  • sporządzanie i opiniowanie umów dotyczących praw autorskich,
  • sporządzanie i opiniowanie umów dotyczących eksploatacji wizerunku,
  • negocjowanie umów dotyczących praw autorskich,
  • reprezentowanie Klientów w postępowaniach sądowych,
  • dochodzenie roszczeń związanych z naruszeniem praw autorskich (majątkowych i osobistych),
  • dochodzenie roszczeń związanych z naruszeniem wizerunku.