Prawo medyczne

  • dochodzenie roszczeń majątkowych za szkody powstałe wskutek błędów medycznych,
  • reprezentacja w postępowaniach związanych z naruszeniem dóbr osobistych pacjenta,
  • wsparcie i reprezentacja personelu medycznego w postępowaniach przed sądami powszechnymi, organami ścigania i sądami dyscyplinarnymi.