Prawo rodzinne

Kancelaria oferuje Państwu fachową pomoc prawną w zakresie prawa rodzinnego, która obejmuje w szczególności sprawy o:

 • rozwód,
 • separację,
 • alimenty,
 • uregulowanie kontaktów z dziećmi,
 • ustalenie pochodzenia dziecka (uznanie dziecka, ustalenie ojcostwa/macierzyństwa, zmiana nazwiska dziecka)
 • uregulowanie władzy rodzicielskiej,
 • rozstrzygnięcie istotnych spraw dziecka,
 • podział majątku wspólnego,
 • przysposobienie,
 • rozdzielność majątkową,
 • ustalenie miejsca pobytu dziecka,
 • wydanie dziecka.